การประชุมนานาชาติ The Peace Summit of Emerging Leaders 2018

17 มกราคม 2562

คณะมนุษยศาสตร์

นางสาวธัญพร พรหมบุรมย์ นักศึกษาสาขาวิชาเอกจิตวิทยา รหัสนักศึกษา 580110360 นางสาวสนฉัตร ศรีมหาโชตะ นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ รหัสนักศึกษา 590110087 และนางสาวอภิญญา ฉิ่งเล็ก นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ รหัสนักศึกษา590110102 ตัวแทนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ The Peace Summit of Emerging Leaders 2018 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ United Nations Conference Centre กรุงเทพมหานคร 
แกลลอรี่