คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าพบ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ประธานบริษัท Specialty Innovation เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการผลิตผลิตภัณฑ์ กลุ่ม nutraceuticals ในสัตว์

14 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย อ.น.สพ.ดร.สนธยา อ่ำสำอางค์ อาจารย์สังกัดหน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข เดินทางเข้าพบ รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ประธานบริษัท Specialty Innovation เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการผลิตผลิตภัณฑ์ กลุ่ม nutraceuticals ในสัตว์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565
แกลลอรี่