บุคลากร MDRI คว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัย "แคแสดวิชาการ 67"

5 เมษายน 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" การนำเสนอผลงานวิจัย รูปแบบโปสเตอร์กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน  ของการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 "แคแสดวิชาการ 67"  หัวข้อการพัฒนางานประจำ สู่การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่ยั่งยืน  ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

แกลลอรี่