เปิดโครงการ VET CMU Green Office เพื่อเป็นการเริ่มกิจกรรมการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)

8 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดโครงการ VET CMU Green Office เพื่อเป็นการเริ่มกิจกรรมการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) อย่างเป็นทางการ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาสำนักงานสีเขียว ร่วมให้ข้อมูล พร้อมแนะนำแนวทางการดำเนินกิจกรรม Green Office แก่ครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ที่ร่วมรับฟังทั้งระบบ Online และ Onsite ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
แกลลอรี่