ประกอบพิธีถอนศาลเก่าเพื่อสร้างศาลใหม่

9 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่ 9 เมษายน 2565 ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำผู้แทนคณะผู้บริหารและบุคลากร ครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมประกอบพิธีถอนศาลเก่าเพื่อสร้างศาลใหม่ โดยจะมีการจัดพิธีบวงสรวงสมโภชพระภูมิ ศาลใหม่ อีกครั้งในวันที่ 29 เมษายน 2565 เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวสัตวแพทย์
แกลลอรี่