อาจารย์ภาควิชากิจกรรมบำบัด มช. ได้รับการประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นแห่งปี “รางวัลเพชรสุบรรณ”

13 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

อาจารย์ภาควิชากิจกรรมบำบัด มช. ได้รับการประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นแห่งปี  “รางวัลเพชรสุบรรณ” สาขา “บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติดีเด่น”

อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นักศึกษาเก่า มช. รหัส 42) ได้รับประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นแห่งปี “รางวัลเพชรสุบรรณ” ประจำปี 2563 สาขา “บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติดีเด่น” ในงานประกาศเกียรติคุณ ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ บุคคลดีเด่นแห่งปี 2563 โดยได้รับรางวัลจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานพิธี จัดโดย มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมไปรษณีย์ไทย กรุงเทพฯ
แกลลอรี่