การสัมมนาทางวิชาการประจำปีครั้งที่ 9 “ก้าวต่อไปของเศรษฐกิจภาคเหนือ : พลิกโฉมเศรษฐกิจ พิชิตโลกแห่งความท้าทาย”

28 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 9 “ก้าวต่อไปของเศรษฐกิจภาคเหนือ : พลิกโฉมเศรษฐกิจ พิชิตโลกแห่งความท้าทาย” ซึ่งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ และกลุ่มธนาคารโลกสำนักงานประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการโอกาสและความท้าทาย รวมถึงก้าวต่อไปของประเทศไทยท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะภาคเหนือของไทย ณ ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก อาคาร 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

แกลลอรี่