การประชุมตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ระดับส่วนงาน ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565

1 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

           รองศาสตราจารย์ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ระดับส่วนงาน ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMUEdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 ส่วนงาน : สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่