รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป

8 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะวิจิตรศิลป์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4220019 สังกัด งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์

รายละเอียดเพิ่มเติม   https://cmu.to/4rPGk

แกลลอรี่