คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรใน โครงการอบรมการเขียนหนังสือหรือตำราวิชาการ ให้แก่บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์

9 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรใน โครงการอบรมการเขียนหนังสือหรือตำราวิชาการ ให้แก่บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่