ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี

10 มกราคม 2565

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ S4260030 สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แกลลอรี่