พิธีลงนามสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Guangzhou University และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr. GUO Yonghang, Member of the Standing Committee of CPC Guangdong Committee และ Secretary of CPC Guangzhou Committee และคณะผู้แทนจาก Guangzhou Municipality สาธารณรัฐประชาชนจีน รวม 12 ท่าน และผู้แทนจาก Guangzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Professor Yanming Sun, Vice President และคณะ รวม 5 ท่าน เนื่องในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และร่วมพิธีลงนาม Memorandum of Cooperation พร้อมทั้งปรึกษาหาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Guangzhou University และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567

แกลลอรี่