คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และชมรมขี่ม้า สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเชิงรุกให้บริการตรวจเลือดม้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเซอร่า (Surra)

11 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และชมรมขี่ม้า สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเชิงรุกให้บริการตรวจเลือดม้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเซอร่า (Surra) ก่อนเข้าร่วมแข่งขัน ในงาน Pony Pre-test ประจำภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2565 และ ครั้งที่ 2 ระหว่างวัน 3-5 ธันวาคม 2565 ณ ชมรมขี่ม้า ลัดดาแลนด์ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าของในการนำม้าเข้าร่วมงานแข่งขัน
แกลลอรี่