สำนักทะเบียนและประมวลผล

Registration Office

ผู้นำการบริการระบบงานทะเบียนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทรศัพท์ : 0 5394 8901 แฟกซ์ : 0 5389 8948

อีเมล

reg@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : https://www.reg.cmu.ac.th