โครงการแลกเปลี่ยน


โครงการแลกเปลี่ยน เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของกลยุทธ์ การทำให้เป็นสากลของมหาวิทยาลัย เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นการเตรียมความพร้อม ให้กับนักเรียนและพนักงาน ในการดำเนินงานระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ในการรับรู้ถึงเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา / เจ้าหน้าที่ กับมหาวิทยาลัยออสเตรเลียจีน ญี่ปุ่น และอเมริกาเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์อย่างแข็งขันระหว่างนักศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ช่วยให้นักศึกษาประมาณ 900 คน จากมากกว่า 20 ประเทศมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมในโปรแกรมเหล่านี้ มีส่วนร่วมที่มีคุณค่าต่อชุมชนของมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดมุมมองระดับโลก ในบริบททางวิชาการและสังคม โปรแกรมเหล่านี้ ยังช่วยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับวุฒิการศึกษา ในขณะที่ศึกษาในสถาบันชั้นนำของโลก

จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการแลกเปลี่ยน ในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเร็ว ๆ นี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มากกว่า 100 คน ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย 10 แห่งในต่างประเทศ

นอกเหนือจากข้อตกลง การแลกเปลี่ยนที่ยาวนาน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสถาบันประมาณ 30 แห่งทั่วโลก (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://inter.oop.cmu.ac.th) นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่น ๆ อีกมากมายที่สนับสนุนนักศึกษาต่างชาติและเจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเช่น

  • Asean-European Academic University Network (ASEAN-UNINET).
  • Asia-Europe Meeting (ASEM)-DUO Fellowship Program.
  • Asian University Network (AUN)
  • Erasmus Mundus Program (European Union).
  • Faculty and Student Exchange Programs between Thailand and Neighboring Countries (THAI-ASEAN)
  • University Mobility in Asia and Pacific (also called UMAP)