ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว

PODD Centre , CMU

ผ่อดีดีกลาง พันธมิตร อปท. ผู้นำดิจิทัลเฝ้าระวังของชุมชน

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

อาคาร สัตวแพทยศาสตร์ ตึก F ชั้น 4 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

(0)53-948075 , 090-286-2572

อีเมล

poddcentre.cmu@gmail.com

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://www.cmonehealth.org