ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องพิมพ์เอกสารพร้อมการบริการงานพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 26/9/2565 19:41:52 น.