สำนักบริการวิชาการ

University Academic Service Center

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการทางด้านบริการวิชาการ วิจัยที่ปรึกษา บริการรับใช้สังคม และบริการห้องพัก ห้องประชุม

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

239 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทร.053-942881-4 มือถือ 081-8826411
โทรสาร. 053-942890

อีเมล

E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : https://www.uniserv.cmu.ac.th