สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

CENTER FOR THE PROMOTION OF ART CULTURE AND CREATIVE LANNA,CMU (ACCLCMU)

CMU Lanna Traditional House Open-Air Museum aims to be a learning resource of Lanna's cultural way of life for a sustainable and creative society.

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทรศัพท์. 053943624-6
โทรสาร. 053222680

อีเมล

artculture.cmu@gmail.com

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : https://art-culture.cmu.ac.th/