สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

CENTER FOR THE PROMOTION OF ART CULTURE AND CREATIVE LANNA,CMU (ACCLCMU)

CMU Lanna Traditional House Open-Air Museum aims to be a learning resource of Lanna's cultural way of life for a sustainable and creative society.

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้อำนวยการ

ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร. เอกชัย มหาเอก

ผู้อำนวยการ