โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

His Majesty the King’s 7th Cycle Birthday Anniversary Building

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554

เข้าสู่เว็บไซต์