สำนักงานหอพักนักศึกษา

University Dormitory Office

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

239 สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารหอพักนักศึกษาหญิง7 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

งานธุรการ โทร 053-944745, 053-944747
งานบริการและสวัสดิการ โทร 053-944749, 053-944750
โทรสาร 0-5394-4700

อีเมล

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://udo.oop.cmu.ac.th