คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

2021年3月23日

智能校园管理中心

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ได้นำคณะนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานการทำงาน การจัดการ จราจร การรักษาความปลอดภัย และระบบขนส่งมวลชนของศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
Gallery