คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นผลิตแพทย์ พร้อมเป็นผู้นำสู่สากล

เข้าสู่เว็บไซต์

ศ.ดร.พญ ลักขณา ไทยเครือ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ อาจารย์ประจำภาควิชา เวชศาสตร์ชุมชน ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 25 ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2564
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2022

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 25 ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น ” นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2564 ”
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2022

ศ.ดร.นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 23 ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กรการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2022

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชายชาญ โพธิรัตน์

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รหัสประจำตัวนักศึกษา : 187010 นักศึกษาดีเด่น : สาขาวิชาการ ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2017

นพ. พีระพงษ์ สายเชื้อ

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 รหัสประจำตัวนักศึกษา : 167057 นักศึกษาดีเด่น : สาขาบริหารราชการ/ รัฐกิจ อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2015

นายแพทย์ บุญชัย สมบูรณ์สุข

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 รหัสประจำตัวนักศึกษา : 167117 นักศึกษาดีเด่น : สาขาบริหารราชการ/ รัฐกิจ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2015