คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารแบบไม่รวมค่าอะไหล่ จำนวน ๔ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20/9/2564 11:10:14 น.