คณะบริหารธุรกิจ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะบริหารธุรกิจ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20/9/2564 11:11:54 น.