คณะวิศวกรรมศาสตร์: ประกาศราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20/9/2562 13:39:39 น.
File