ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการห้อง ๒๒๐๑ ห้อง ๒๒๐๒ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะการสื่อสารมวลชน

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 3/7/2563 13:42:13 น.