สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศจัดซื้อชุดอุปกรณ์ CMU EZ Studio เพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเองของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีe-bidding

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศจัดซื้อชุดอุปกรณ์ CMU EZ Studio เพื่อการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเองของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีe-bidding 

หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 14/8/2563 20:52:44 น.