สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Services Center

ศูนย์กลางแห่งการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

ติดต่อประชาสัมพันธ์ : +66 5394 3811
ติดต่อ One Stop Service : +66 5394 3827-28
Fax: +66 5394 3801

อีเมล

ประชาสัมพันธ์ : itsc@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : https://itsc.cmu.ac.th