ประกาศ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้แร็คสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมย้าย Server, Storage ไว้ในตู้แร็คใหม่ ให้พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะการสื่อสารมวลชน

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 3/7/2563 13:42:18 น.