ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 งานจัดซื้อลิฟต์บรรทุก/โดยสาร พร้อมติดตั้งจำนวน 3 ชุด

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 16/10/2563 16:33:34 น.