คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการเฉพาะทางฯ

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 1/11/2564 16:05:11 น.