ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันวิจัยสังคม และอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยวิธีเฉาะเจาะจง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สถาบันวิจัยสังคม

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 17/10/2563 13:12:25 น.