ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์กล้ำความถี่เชิงเสียง (Acousto - optic modulator) พร้อมตัวขับ จำนวน 18 ชิ้น

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 3/7/2563 15:54:30 น.