ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทั่วไปและห้องทดลองงานวิจัย ชั้นที่ 1 อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20/9/2562 13:39:17 น.
File