ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนทางบริการเชื่อมต่อโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 24/1/2565 16:30:46 น.
File