สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU MOOC) ครั้งที่ 2 โดยวิธี e-bidding

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU MOOC) ครั้งที่ 2 โดยวิธี e-bidding

หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 14/10/2564 16:40:36 น.
File