ประกาศราคากลางการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

หน่วยงานที่เผยแพร่ : วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 8/3/2564 16:30:24 น.