ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสุขอนามัย กำจัดเชื้อ กลิ่นห้องน้ำอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ๑,๒,๓ และอาคารยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20/9/2564 13:42:24 น.