สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เช่าบริการเชื่อมต่อสัญญาณ Internet จำนวน 12 เดือน

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 13/9/2562 9:09:43 น.