สถาบันวิจัยสังคม

Social Research Institute

"การเป็นผู้นำด้านการพัฒนาสังคมในภูมิภาคเอเชียและนำพาล้านนาสู่ระดับโลก"

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทรศัพท์ 053-942561
โทรสาร 053-942572

อีเมล

sri.cmu@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://www.sri.cmu.ac.th