ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุยางรถยนต์/ยางรถยนต์พร้อมกระทะ (ยางอะไหล่) แบตเตอรี่รถยนต์ และอะไหล่รถยนต์ชำรุดที่ได้จากการซ่อมรถยนต์ รวม 2 หมวด

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20/9/2564 9:51:38 น.