ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์หมดความจำเป็นใช้ (เครื่องคอมพิวเตอร์) รวม 2 รายการ

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 20/9/2564 9:51:35 น.