มช. ขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 201-250 ของเอเชีย จากผลการจัดอันดับของ THE Asia University Rankings 2024

8 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มช. ขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 201-250 ของเอเชีย จากผลการจัดอันดับของ THE Asia University Rankings 2024 จากปี 2023 อันดับที่ 351-400 ของเอเชีย และเป็นการกลับเข้าสู่ TOP 300 ในรอบ 4 ปี ของมช.

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2024 The Times Higher Education Rankings ได้ประกาศผลการจัดอันดับ Asia University Rankings 2024 โดยมีมหาวิทยาลัยจากทั่วภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมและได้รับการจัดอันดับในปีนี้จำนวนทั้งสิ้น 739 แห่ง จาก 31 ประเทศ

ซึ่งผลจากการจัดอันดับในปี 2024 ของ Times Higher Education Asia University Rankings 5 อันดับแรกของเอเชีย ได้แก่ 1. Tsinghua University, 2. Peking University, 3. National University of Singapore, 4. Nanyang Technological University, Singapore และ 5. The University of Tokyo

สำหรับมหาวิทยาลัยของไทยเข้าร่วม จำนวน 27 แห่ง ได้รับการจัดอันดับเพียง 19 แห่ง มีมหาวิทยาลัย 8 แห่งที่อันดับสูงขึ้น รวมถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีผลการจัดอันดับที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2024 ได้รับการจัดอันดับที่ 201-250 ของเอเชีย จากปี 2023 อันดับที่ 351-400 ของเอเชีย เป็นการกลับเข้าสู่ TOP 300 ในรอบ 4 ปี ของมช. โดยมีผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยทั้ง 19 แห่ง ดังต่อไปนี้


โดยในปี 2024 มีทั้งหมด 5 ตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ได้แก่

และมีการปรับตัวชี้วัดหลัก ๆ ดังนี้

  • Citations (30%) ได้เปลี่ยนชื่อตัวชี้วัดเป็น Research Quality (30%) และเดิมพิจารณาจากค่า Field Weighted Citation Impact ได้ปรับ/เพิ่มตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ Citation impact (7.5%) Research strength (7.5%) Research excellence (7.5%) และ Research influence (7.5%)
  • Industry Income (2.5%) ได้เปลี่ยนชื่อตัวชี้วัดเป็น Industry (10%) และได้ปรับ/เพิ่มตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ Industry income (5%) Patents (5%)รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/regional-ranking

ข้อมูลโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย

ข้อมูลโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย
แกลลอรี่