กว่าจะมาเป็น "Super Teak" EP.1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นสัก

3 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

จุดเริ่มต้นของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นสัก

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์  อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มช.

จากจุดเริ่มต้นของการสร้างห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแห่งแรกของภาคเหนือ

โดยการผลักดันของอดีตคณบดี คณาจารย์ และความร่วมมือร่วมใจจากหลายภาคส่วน

จนสามารถขยายพันธุ์สักพันธุ์ดี ได้ต้นที่ตรงตามพันธุ์จำนวนมาก เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม

เพียงพอกับการนำไปปลูกทดแทนป่า และการนำไปปลูกในเชิงพาณิชย์

คลิกเพื่อรับชม  https://www.facebook.com/PrAgricultureCMU/videos/982093523554807 

#เกษตรมช #เกษตรแก้ว #SuperTeak

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/PrAgricultureCMU/videos/982093523554807/
แกลลอรี่