ผศ. ดร. จิราคม สิริศรีสกุลชัย ผู้ช่วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับและรับรองคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ

14 February 2019

Faculty of Economics

ผศ. ดร. จิราคม สิริศรีสกุลชัย ผู้ช่วยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับและรับรองคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ จำนวน 14 คน จาก Oxbridge College สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสมาเยือนภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนฯ ระหว่างคณะฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 12.30 น. ณ ห้อง ECB2602 
Gallery