รับชมวิดีโอย้อนหลังกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

 ประเมินผลการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ได้ที่  QR CODE ด้านล่าง