ศูนย์บริหารงานวิจัย ขอเชิญร่วมสัมมนาร่วมกับ JSPS วันที่ 7 มิ.ย.62

15 พฤษภาคม 2562

สำนักงานบริหารงานวิจัย

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์บริหารงานวิจัยจะได้จัดให้มีการสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา นักวิจัยรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย และได้รับโอกาสในการขอรับทุนปริญญาเอก รวมถึงทุนวิจัยต่างๆ และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมรับข้อเสนอแนะในการยื่นสมัครขอรับทุนต่างๆ ของ JSPS

     ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว และส่งแบบตอบรับมายังศูนย์บริหารงานวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผ่านทางอีเมล cmupress.th@gmail.com หรือผ่านทางเว็บไซต์โดยสแกน QR code ด้านล่างนี้