แนวทางปฏิบัติการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing บริเวณ อ่างแก้ว ลานสังคีต อ่างตาดชมพู

23 กันยายน 2564

ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความร่วมมือ ผู้ที่เข้าพื้นที่บริเวณ
  • อ่างแก้ว
  • ลานสังคีต
  • อ่างตาดชมพู
ปฏิบัติตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 และเพิ่มความปลอดภัย
ในการทำกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ
ด้วยความห่วงใย
แกลลอรี่